REGULAMIN HALNA RESIDENCE

 

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów Halna Residence. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między właścicielami Halna Residence, zwanymi dalej Halna Residence, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 • Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a właścicielami Halna Residence, będącymi stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.
 • Umowa najmu zawarta pomiędzy Halna Residence obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.
 • Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.halnaresidence.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.
 • Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu Apartamentu Halna Residence.

 

§2 Warunki rezerwacji i rezygnacji:

 1. Rezerwacji Apartamentu Halna Residence można dokonać:

– telefonicznie pod numerem: +48 518 331 364

– mailowo: halnaresidence@gmail.com

– poprzez stronę internetową: www.halnaresidence.pl

– poprzez portale rezerwacyjne

 1. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wyznaczonym terminie.
 2. Rezygnacja z wynajmu Apartamentu Halna Residence odbywa się:

– przy rezerwacji poprzez portal booking.com – na podstawie warunków rezerwacji zawartych na portalu booking.com

– przy rezerwacji poprzez każdy inny kanał rezerwacyjny – niezależnie od daty rezygnacji wpłacony zadatek przepada.

 1. Wychodząc naprzeciw naszym Gościom, w przypadku odwołania rezerwacji Halna Residence proponuje przyjazd w innym terminie, po uzgodnieniu dokładnego terminu przez obie strony.
 2. Goście, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt w apartamencie uprzejmie proszeni są o zgłoszenie tego faktu do przedstawicieli Halna Residence do godz. 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Rezerwacje przedłużane są w zależności od dostępności apartamentów.
 3. W przypadku niepowiadomienia o zamiarze przedłużenia pobytu Halna Residence zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy i zdeponowania ich w innym dostępnym apartamencie.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, Gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.
 5. Halna Residence zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a Halna Residence ma obowiązek zwrotu Gościowi pobranej kwoty.

 

§3 Ceny:

 1. Wszystkie ceny oferowane przez Halna Residence są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

 2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem.

 3. Cena wynajęcia Apartamentu Halna Residence nie zawiera opłaty uzdrowiskowej.

 4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.

 5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa itp.

 6. Na życzenie Gościa Halna Residence może wystawić rachunek uproszczony, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do rachunku.

 7. Dodatkowe opłaty:

– opłata uzdrowiskowa: 4,80zł za osobę za dobę;

– opłata za przyjazd ze zwierzęciem: 50zł jednorazowo za cały pobyt;

– opłata za wypożyczenie sprzętu dla dzieci tj. łóżeczko, wanienka, krzesełko do karmienia: 50zł jednorazowo za cały pobyt za każdy z wymienionych sprzętów;

– opłata za wypożyczenie ręcznika: 25zł jednorazowo za cały pobyt;

– opłata za parking: brak;

– opłata za zgubienie kluczy i/lub pilota do bramy: 200zł.

 

§4 Płatność:

 1. Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić w terminie 3 dni zadatek w wysokości 30% całej ceny na konto:

 Kazimierz Posielski

ING Bank Śląski

21 1050 1849 1000 0092 3721 5943

IBAN: PL 21 1050 1849 1000 0092 3721 5943

SWIFT: INGBPLPW

 

Katarzyna Posielska

ING Bank Śląski

08 1050 1849 1000 0097 3045 6036

IBAN: PL 08 1050 1849 1000 0097 3045 6036

SWIFT: INGBPLPW

 1. Po wpłacie zadatku, prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: halnaresidence@gmail.com. W mailu z potwierdzeniem prosimy o informację, czy będzie potrzebny rachunek uproszczony. W przypadku konieczności wystawienia rachunku, prosimy podać dokładne dane.
 • Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe. Na miejscu można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

UWAGA! Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji!

 

§5 Zasady zameldowania i wymeldowania:

 1. Najpóźniej na 1 dzień przed przyjazdem Halna Residence zobowiązana jest do wysłania informacji do Gościa o szczegółach pobytu np. numer Apartamentu, kod PIN do skrytki itd. Informacje wysyłane są drogą mailową.
 • Apartamenty Halna Residence wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00.
 • Goście mogą zameldować się 24h/7h, najwcześniej o godz. 16:00 w dniu przyjazdu. Klucze do Apartamentu Halna Residence są zostawione w specjalnie przygotowanych do tego skrytkach z kodem PIN. Gość przed przyjazdem dostaje swój unikatowy kod PIN do skrytki swojego Apartamentu. Skrytki znajdują się przy wjeździe do posesji Halna Residence.
 • Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu Halna Residence powinny być zgłaszane do przedstawiciela Halna Residence natychmiast po ich stwierdzeniu/zameldowaniu. Brak zgłoszenia w dniu zameldowania oznacza brak zastanych usterek, zniszczeń.
 • Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00. Klucze do Apartamentu Goście zostawiają w skrytkach zamykając je swoim unikatowym kodem PIN.

 

§6 Zasady pobytu:

 1. Goście zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

Halna Residence może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która tę zasadę narusza!

 1. W apartamencie Halna Residence nie może mieszkać większa liczba Gości, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 2. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu Halna Residence jest niedozwolone.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody na mieniu Halna Residence powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Gość będzie obciążony kosztami wynikającymi z tego tytułu.
 4. Przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu Halna Residence Gość powinien dokładnie pozamykać okna i drzwi wejściowe.
 5. Gość nie ma prawa przekazywać wynajmowanego przez siebie apartamentu osobom trzecim. Nie wolno również przekazywać kluczy od drzwi wejściowych osobom postronnym.
 6. Właściciel Halna Residence nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy zostawionych na terenie apartamentu przez Gości.
 7. W czasie pobytu Gość jest jedynym użytkownikiem apartamentu, dlatego w normalnym trybie przedstawiciel Halna Residence przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.
 8. W apartamencie Halna Residence obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za jego złamanie obowiązuje kara w wysokości 700zł.
 9. W całym apartamencie Halna Residence obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach narciarskich. Sprzęt narciarski należy zostawiać w narciarni, w korytarzu lub w garażu.
 10. Kominek może obsługiwać tylko osoba dorosła. Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania śmieci w kominku.

Popiół prosimy wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonego metalowego pojemnika.

 1. Gość jest zobowiązany do segregacji śmieci na: śmieci zmieszane, papier, plastik oraz szkło.
 2. Prosimy używać drewnianych lub plastikowych łyżek używając patelni. Patelnie w apartamencie są wykonane z teflonu, mieszanie metalowymi akcesoriami kuchennymi niszczy je.
 3. Nie wolno wychylać się za barierki na balkonie ani skakać z balkonu.
 4. Do dyspozycji Gości Halna Residence jest parking. Prosimy o parkowanie tylko na przypisanych miejscach do poszczególnych apartamentów, przodem lub tyłem do ogrodzenia.
 5. Halna Residence nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Właściciele Halna Residence są w pełni zwolnieni z takiej odpowiedzialności.

 

§7 Bezpieczeństwo:

 1. Obiekt Halna Residence jest ogrodzony.
 • Przy kluczach jest pilot od bramy. Prosimy zamykać bramę wjazdową przy każdym wjeździe i wyjeździe.
 • Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych Gości, obiekt Halna Residence jest pod stałą ochroną firmy ochroniarskiej.
 • W sytuacji zakłócania porządku i spokojnego pobytu innych Gości w obiekcie Halna Residence, firma ochroniarska ma obowiązek zainterweniować. Uciążliwe zaburzanie porządku może skutkować wezwaniem policji.
 • W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie Halna Residence ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu Halna Residence.

 

§8 Zwierzęta:

 1. Zapraszamy naszych Gości ze swoimi pupilami tj. kotami lub psami. Z pobytem zwierzęcia w Apartamencie Halna Residence wiąże się dodatkowa opłata równa 50zł za cały pobyt.
 • Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w momencie rezerwacji Apartamentu Halna Residence. W przypadku braku powiadomienia, przedstawiciel Halna Residence ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia.
 • Przyjmujemy wyłącznie zdrowe zwierzęta.
 • Właściciele pupili zobowiązani są posiadać dla nich własne posłanie.
 • Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania go poza teren Halna Residence oraz do sprzątania jego odchodów. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem/żwirkiem.
 • Na terenie Halna Residence zwierzęta muszą być pod opieką swoich Właścicieli.

 

§9 Sytuacje nadzwyczajne: stan epidemiologiczny zakażeń Koronawirusem COVID-19:

 1. Halna Residence zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dn. 28.04.2020r.
 2. Na terenie obiektu, w miejscach publicznych tj. na klatkach schodowych zostały umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk, dostępne dla Gości.
 3. Wspólne powierzchnie dotykowe tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty są regularnie dezynfekowane.
 4. Wspólne pomieszczenia tj. sala zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, grille w ogrodzie są wyłączone z użytkowania do czasu wejścia w kolejny etap odmrażania. W/w przestrzenie są możliwe do korzystania w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez Gości Halna Residence wspólnie zakwaterowanych.
 5. Po każdym pobycie naszych Gości nie tylko rutynowo sprzątamy Apartament Halna Residence, ale również dezynfekujemy wszystkie powierzchnie dotykowe, sprzęty i łazienki oraz gruntownie wietrzymy Apartament.
 6. W obecnej sytuacji nie wolno korzystać z suszarek nadmuchowych, które były dostępne w łazienkach w każdym Apartamencie.
 7. Goście Halna Residence zobowiązani są do noszenia maseczek na twarzy, zakrywających usta i nos.
 8. Na terenie obiektu Halna Residence mogą przebywać tylko Goście Halna Residence. Zgodnie z wytycznymi Goście nie mogą zapraszać osób odwiedzających (osób niezakwaterowanych).
 9. Halna Residence ma prawo nie wpuścić Gościa na teren obiektu w sytuacji stwierdzenia oznak choroby np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka.

 

§10 Reklamacje:

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: halnaresidence@gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą mailową.

 

§11 Informacje dodatkowe:

 1. W razie niedostosowania się do powyższego regulaminu Halna Residence zastrzega sobie prawo
  do rozwiązania umowy z Gościem ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności
  z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 • Halna Residence może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Halna Residence.